Dostupnosť výrobkov!

Vážení zákazníci,
pre dostupnosť vašeho výrobku si rozkliknite ROLETOVÉ MENU žiadaného rozmeru na podstránke. 
Dostuposť overte poprípade telefonicky na čísle + 421 911 830 343.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
(súčasť Obchodných Podmienok)

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru,

odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na obchod@kupelnedeluxe.sk alebo vyplňte Formulár na odstúpenie.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy čiže pred ukončením 14 dňovej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu a až po dôkladnom skontrolovaní tovaru. Tovar musí byť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužívaný a so všetkým príslušenstvom ako bol doručený od nás k vám.
Tovar je kupujúci povinný vrátiť:
* Nerozbalený, čistý, v originálnom obale - bez poškodenia resp. otvorenie obalu
* v prípade, že bol zabalený do špeciálneho obalu so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané – záručný list, manuál, atď. nepoškodené
* Úplný s kompletnou dokumentáciou (ktorá sa vzťahuje na produkt - záručný list, manuál, atď. nepoškodené)
* V hodnote a stave, v akom tovar prevzal
* S kompletným príslušenstvom, s ktorým bol tovar dodaný
* V termíne stanovenom zákonom, resp. predĺženým obchodníkom

Tovar môžeme vyzdvihnúť my alebo nám ho môžete zaslať vy cez ktorúkoľvek kuriérsku spoločnosť. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.


Ak sa tovar rozhodnete zaslať vy k nám:
Kupujúci môže zabezpečiť vrátenie tovaru na vlastné náklady a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať. Ak sa Kupujúci rozhodne tovar vrátiť týmto spôsobom odporúčame použiť kuriérsku spoločnosť, ktorá mu poskytne informácie o sledovaní zásielky. Tieto informácie potom musia byť poskytnuté Predávajúcemu emailom na info@kupelnedeluxe.sk. Odporúčame vám tovar poistiť nakoľko vy ste zodpovední za tovar zaslaný k nám. Ak tovar príde k nám poškodení a škoda bolo spôsobená kuriérskou spoločnosťou nebudeme vám môcť uznať reklamáciu. Ďalej, ak zistíme,že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný/opotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

Ak sa rozhodnete, že tovar vyzdvihneme my, urobíme to s radosťou. 
Vyzdvihnutie tovaru si účtujeme nasledovne:


  1. Vaňové zásteny / LED Zrkadlá - 45 €
  2. Sprchové zásteny (rozmer 50-80cm) - 65 €
  3. Sprchové zásteny (rozmer 90-110cm) - 95
  4. Sprchové zásteny (rozmer 120-160cm) - 115 €
  5. Sprchové Dvere / Radiátory - 75 € 
  6. Sprchové Kúty - 95 €
  7. Sprchové Vaničky (do 90cm) - 45 €
  8. Sprchové Vaničky (nad 90cm do 110cm) - 65 €
  9. Sprchové Vaničky (nad 120cm) -  95 € 
  10. Vane - 180 €

Mohlo by vás zaujímať

Retro kúpeľne, ktoré vás oslnia

Ak vás fascinuje retro dizajn a peniaze potrebujete investovať na nákup samostatne stojacej vane či iných potrebných ...

Luxusné kúpeľne pre mladých

Konečne sa Vám podarilo prerobiť si svoje bývanie a potrebujete dokončiť kúpeľnu. Poradíme pár nápadov, ako na to.

Štýlové japonské kúpeľne

Japonci ekologický národ a pri tvorbe kúpeľní myslia na životné prostredie. Jedným z nich je využitie odtečenej vody z umývadla, ktorú zrecyklujú...

LED zrkadlá v kúpeľni

LED zrkadlo sa nijako nelíši od bežného zrkadla, ktoré ste umiestnili do svojej kúpeľne, okrem toho, že prvé je vybavené LED svetlami...