Dostupnosť výrobkov!

Vážení zákazníci,
pre dostupnosť vašeho výrobku si rozkliknite ROLETOVÉ MENU žiadaného rozmeru na podstránke. 
Dostuposť overte poprípade telefonicky na čísle + 421 911 830 343.

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa odo dňa prevzatia tovaru,

odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na info@kupelnedeluxe.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy čiže pred ukončením 14 dňovej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu a až po dôkladnom skontrolovaní tovaru. Tovar musí byť v originálnom balení, nepoškodený, nepoužívaný a so všetkým príslušenstvom ako bol doručený od nás k vám.
Tovar je kupujúci povinný vrátiť:
* nepoškodený
* úplný s kompletnou dokumentáciou
* čistý, vrátane originálneho obalu (ak je tovar zabalený v špeciálnom obale)
* v hodnote a stave, v akom tovar prevzal 
* v pôvodnom obale (pokiaľ je tovar zabalený v špeciálnom obale)
* s kompletným príslušenstvom, s ktorým bol tovar dodaný
* nerozbalený, v prípade, že bol zabalený do špeciálneho obalu so všetkými dokladmi, ktoré spolu s ním boli odoslané – záručný list, manuál, atď.
* nerozbalený - rozbalený môže byť iba pri kontrole tovaru pri doručení
* v termíne stanovenom zákonom, resp.predĺženom obchodníkom 

Tovar môžeme vyzdvihnúť my alebo nám ho môžete zaslať vy cez ktorúkoľvek kuriérsku spoločnosť. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Ak sa tovar rozhodnete zaslat vy k nám odporúčame vám tovar poistiť nakoľko vy ste zodpovední za tovar zaslaní k nám. Ak tovar príde k nám poškodení a škoda bolo spôsobená kuriérskou spoločnosťou nebudeme vám môcť uznať reklamáciu.

Ak sa rozhodnete, že tovar vyzdvihneme my, urobíme to s radosťou. 
Vyzdvihnutie tovaru si účtujeme nasledovne:


  1. Vaňové zásteny / LED Zrkadlá - 25 €

  2. Sprchové zásteny / Sprchové Dvere / Radiátory - 50 € 

  3. Sprchové Kúty - 75 €

  4. Sprchové Vaničky (do 90cm) - 25 €

  5. Sprchové Vaničky (nad 90cm do 110cm) - 30 €

  6. Sprchové Vaničky (nad 120cm) -  35 € 

  7. Vane - 120 €