041/5667273 - 0911 830 343

LiveChat

Odstúpenie od Zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
— Komu: info@kupelnedeluxe.sk
— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
— Číslo Objednávky (*) …………..
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..
— Dôvod na odstúpenie od zmluvy (*) (nie ste povinný zadať dôvod ak sa však rozhodnete tak urobiť použijeme váš komentár na zlepšenie našich služieb…………………………………………………………

— Dátum …………..
(*) Nehodiace sa prečiarknite.